Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Akadálymentes verzió

Tananyagok

Általános tananyag

 

Tankönyvcsalád


 

 

Online nyelvi gyakorlók

 

 

 

 

 

 

Füzetcsalád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasnivaló

 

 

MagyarOK tankönyvcsalád

A PTE ÁOK NOK magyar nyelvoktatási műhelyében került kidolgozásra a modellalapú oktatási módszer, mely meghatározza a Magyar Műhely tananyagfejlesztési koncepcióját, fejlesztési terveit.

A komplex nyelvtanulási módszer a MagyarOK tankönyvcsalád kidolgozása közben született meg, kidolgozója a kurzuskötetek szerzőpárosa, Szita Szilvia és Pelcz Katalin.

A négykötetes tankönyvcsalád azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a legújabb nyelvészeti kutatásokat felhasználva olyan modern tananyagot adjon, amely a felsőfokú nyelvtudásig viszi el a diákokat. A tankönyv és a munkafüzet logikus felépítésű, melyhez a magyar-ok.hu weboldalon számos tanulást és tanítást segítő anyag található.

A tankönyvek erőteljes progresszióval olyan hasznos szókincset közvetítenek, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót a mindennapokban való eligazodásra és információcserére.

A fejezetek és a tankönyvcsalád kötetei is spirális szerkezetűek, vagyis a szókincs és a nyelvtan folyamatosan ismétlődik és bővül.

A könyvhöz több mint két órányi hanganyag tartozik, amelynek célja a hallás- és beszédértés, illetve a kiejtés fokozott fejlesztése.

Amellett, hogy a tananyag a magyar kultúráról és mindennapokról közvetít ismereteket, a beszéd- és írásbeli gyakorlatok nagy része a tanulók kultúrájának bemutatását és összevetését is lehetővé teszi.

A tananyag hatékonyan tanulható és tanítható, biztos nyelvtudást ad, mely a megjelenés évében, 2013-ban elnyerte az Európai Nyelvi Díjat. E díj azért különösen fontos, mivel az innovatív nyelvtanulási és nyelvtanítási projekteket jutalmazza.

Videóanyag

Online nyelvi gyakorlók

MagyarOK – magyarul beszélni menő Youtube csatorna

Online gyakorló oldal a MagyarOK A1+ kötethez

 

 

Füzetcsalád

Készségfejlesztő füzetek

Schmidt Ildikó: Betűrend

Ezt az alfabetizáló munkafüzetet azoknak ajánljuk, akik kezdő nyelvtanulóként most ismerkednek a latin betűs magyar ábécével. A füzet egyedülálló és hasznos kiegészítő tananyag, mely didaktikailag jól átgondolt módon segít a magyar nyelv hang-betű megfeleléseinek elsajátításában. Egyaránt használható felnőtt és gyerek nyelvtanulók számára.

Mintaoldalak | Megrendelhető itt

Kiegészítő anyag:

 1. Bemutatkozik a szerző
 2. Módszertani útmutató
 3. Képek
 4. Szólista németül
 5. Szólista angolul
 6. Megoldókulcs
 7. Feladatinstrukciók németül
 8. Feladatinstrukciók angolul

Hanganyag

 

Baumann Tímea: Hangrend

Ezt a fonetikai munkafüzetet, mely ötvözi a logopédiai és nyelvpedagógiai gyakorlatsorokat, olyan magyar mint idegen nyelv tanulóknak ajánljuk, akik a természetes és szép kiejtés és intonáció elsajátítására törekednek. A feladatsorok bármely nyelvi szinten beépíthetők a tanításba, segítik a természetes intonáció és artikuláció iskolázását. A könyv együtt használható a MagyarOK tankönyvcsalád köteteivel.

Mintaoldalak | Megrendelhető itt

Kiegészítő anyag:

 1. Bemutatkozik a szerző 
 2. Módszertani tanácsok
 3. Óraterv
 4. Megoldások

Hanganyag

 

Tematikus füzetek

Baumann Tímea: Miről van szó?
Ezt a tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjteményt azoknak a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tanulóknak és tanáraiknak ajánljuk, akik érdeklődnek az időjárás, a környezetvédelem, a közlekedés és a pénzügyi szolgáltatások témái iránt. A füzet segít abban, hogy a nyelvtanuló az adott témakörökben biztonsággal vehessen részt mindennapi társalgásokban, követhesse a médiát, valamit, felkészülhessen a felsőfokú szóbeli nyelvvizsgára ezekből a témákból.

Mintaoldalak | Megrendelhető itt

Kiegészítő anyag:

 1. Bemutatkozik a szerző
 2. Módszertani útmutató
 3. Óraterv minta
 4. Megoldókulcs
 5. Fejezetzáró tesztek (Teszt1; Teszt2; Teszt3; Teszt4)

Hanganyag

 

Walsch Mester Ágnes – Kovács Renáta: Variációk négy témára

Ezt a tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjteményt azoknak a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tanulóknak és tanáraiknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társas kapcsolatok, a munka világa, az utazás és a kommunikáció témái iránt. A füzet követi a nyelvvizsgák tematikáját, segíti a beszéd- és íráskészség fejlesztését, a szókincs és a kritikus nyelvtani pontok gyakorlását, mélyítését, valamint kultúraközvetítő szerepet is betölt az adott témákban. 

Mintaoldalak | Megrendelhető itt

Kiegészítő anyag:

Hanganyag

 

Walsch Mester Ágnes – Kovács Renáta: Variációk újabb négy témára

Ezt a tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjteményt azoknak a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tanulóknak és tanáraiknak ajánljuk, akik érdeklődnek a néprajz, az országismeret, a kulinária és az aktuális témák iránt. A felsőfokú nyelvvizsgára is felkészítő Magyarország-specifikus tematika célja, hogy a nyelvtanulók nyelvi és kulturális ismeretei egyaránt gazdagodjanak.

Mintaoldalak | Megrendelhető itt

Kiegészítő anyag:

Hanganyag

 

Olvasnivaló

read.POLAND!, read.HUNGARY!

 

 

 

Magyarország földrajza

Kerékpárral a Balaton körül

Közlekedj okosan Magyarországon!

Mozaikok a magyar történelemből - 1956. (I.)

Mozaikok a magyar történelemből - 1956. (II.)

Mozaikok a magyar történelemből - Kivándorlás (I.)

Mozaikok a magyar történelemből - Kivándorlás (II.)

Két magyar reformer a 19. században: Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos

Híres magyarok I. Két jó barát: Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes

Falatok a magyar gasztronómiából: édességek (I.)

Falatok a magyar gasztronómiából: édességek (II.)

Falatok a magyar gasztronómiából: italok (I.)

Falatok a magyar gasztronómiából: italok (II.)

Falatok a magyar gasztronómiából: A pékségben – kenyér, péksütemény (I.)

Falatok a magyar gasztronómiából: A pékségben – kenyér, péksütemény (II.)

Még 8+1 találmány