Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Bemutatkozik a Magyar Műhely

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR, NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT, MAGYAR MŰHELY

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A PTE ÁOK NOK Magyar Műhelyének feladata a magas színvonalú magyar nyelvoktatás működtetése és fejlesztése:

A Magyar Műhely célja, hogy olyan metodikai újításokon dolgozzon, olyan tananyagokat fejlesszen, amelyek lehetővé teszik a magyar nyelv hatékony és magas szintű elsajátítását. Törekszünk arra, hogy fejlesztéseinket a magyar mint idegen nyelvet oktató kollégáknak átadjuk, és olyan képzési programokat szervezzünk, amelyek a hatékony nyelvtanulás mellett lehetőséget biztosítanak az aktív nyelvhasználatra. Céljainkat a modellalapú oktatási módszer™ segítségével érjük el.

 

A kurzusainkról általában:

  • A Közös Európai Referenciakerettel összhangban hat nyelvi szinten oktatunk.
  • Aki nem kezdő, egy szóbeli és egy írásbeli szintfelmérő teszt után találja meg a helyét a különböző szintek között.
  • Kis csoportokban tanítunk, minimum 4, maximum 12 fő tanul együtt.
  • Az oktatás a modellalapú oktatási módszert™ követi, amely az anyanyelvi mintákat követő hasznos nyelvhasználatra helyezi a hangsúlyt.
  • Saját fejlesztésű tankönyvcsaládból, a MagyarOK tananyag segítségével oktatunk.
  • Az adott kurzus elvégzésével, a szóbeli és írásbeli vizsga letétele után a diákok oklevelet kapnak, amely a kurzusért járó kreditpontokat is tartalmazza.

 

Egy külföldi akkor tud magyarul kommunikálni, ha önállóan képes az információk feldolgozására és továbbadására, az értelmes kommunikációra. Egy kicsit nem érdemes nyelvet tanulni, mert az nem ad önállóan használható tudást. Szerencsére jól is meg lehet tanulni magyarul! A tanítási és tanulási folyamatban egyaránt fontos, hogy tanár és diák együtt lássa az utat az önálló nyelvhasználóvá válásig.

A módszer kiindulópontja, hogy csak nyelvhasználatból lesz nyelvtudás. A modellalapú nyelvoktatás a tanulás minden fázisában olyan mintát ad a diáknak, amely az anyanyelvi beszélő nyelvhasználatából merít. Mivel modelleket követünk, ez lehetővé teszi, hogy hatékony tanulással magas szintű nyelvtudást érjenek el.

A módszer kidolgozója Szita Szilvia és Pelcz Katalin.