Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Tananyagok

Általános tananyag

 

Tankönyvcsalád

 

 

 

 

 

Füzetcsalád

 

 

 

 

 

Olvasnivaló

 

 

 

 

 

 

MagyarOK tankönyvcsalád

A PTE ÁOK NOK magyar nyelvoktatási műhelyében került kidolgozásra a modell alapú oktatási módszer, mely meghatározza a Magyar Műhely tananyagfejlesztési koncepcióját, fejlesztési terveit.

A komplex nyelvtanulási módszer a MagyarOK tankönyvcsalád kidolgozása közben született meg, kidolgozója a kurzuskötetek szerzőpárosa, Szita Szilvia  és Pelcz Katalin.

A négykötetes tankönyvcsalád azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a legújabb nyelvészeti kutatásokat felhasználva olyan modern tananyagot adjon, amely a felsőfokú nyelvtudásig viszi el a diákokat. A tankönyv és a munkafüzet logikus felépítésű, melyhez a magyar-ok.hu weboldalon számos tanulást és tanítást segítő anyag található.

A tankönyvek erőteljes progresszióval olyan hasznos szókincset közvetítenek, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót a mindennapokban való eligazodásra és információcserére.

A fejezetek és a tankönyvcsalád kötetei is spirális szerkezetűek, vagyis a szókincs és a nyelvtan folyamatosan ismétlődik és bővül.

A könyvhöz több mint két órányi hanganyag tartozik, amelynek célja a hallás- és beszédértés, illetve a kiejtés fokozott fejlesztése.

Amellett, hogy a tananyag a magyar kultúráról és mindennapokról közvetít ismereteket, a beszéd- és írásbeli gyakorlatok nagy része a tanulók kultúrájának bemutatását és összevetését is lehetővé teszi.

A tananyag hatékonyan tanulható és tanítható, biztos nyelvtudást ad, mely a megjelenés évében, 2013-ban elnyerte az Európai Nyelvi Díjat. E díj azért különösen fontos, mivel az innovatív nyelvtanulási és nyelvtanítási projekteket jutalmazza.

 

Füzetcsalád

Tematikus füzetek

Baumann Tímea: Miről van szó?
Ezt a tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjteményt azoknak a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tanulóknak és tanáraiknak ajánljuk, akik érdeklődnek az időjárás, a környezetvédelem, a közlekedés és a pénzügyi szolgáltatások témái iránt. A füzet segít abban, hogy a nyelvtanuló az adott témakörökben biztonsággal vehessen részt mindennapi társalgásokban, követhesse a médiát, valamit, felkészülhessen a felsőfokú szóbeli nyelvvizsgára ezekből a témákból.

kiegészítő anyag

hanganyag

 

Walsch Mester Ágnes – Kovács Renáta: Variációk négy témára

Ezt a tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjteményt azoknak a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tanulóknak és tanáraiknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társas kapcsolatok, a munka világa, az utazás és a kommunikáció témái iránt. A füzet követi a nyelvvizsgák tematikáját, segíti a beszéd- és íráskészség fejlesztését, a szókincs és a kritikus nyelvtani pontok gyakorlását, mélyítését, valamint kultúraközvetítő szerepet is betölt az adott témákban. 

kiegészítő anyag

hanganyag

 

Walsch Mester Ágnes – Kovács Renáta: Variációk újabb négy témára

Ezt a tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjteményt azoknak a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tanulóknak és tanáraiknak ajánljuk, akik érdeklődnek a néprajz, az országismeret, a kulinária és az aktuális témák iránt. A felsőfokú nyelvvizsgára is felkészítő Magyarország-specifikus tematika célja, hogy a nyelvtanulók nyelvi és kulturális ismeretei egyaránt gazdagodjanak.

kiegészítő anyag

hanganyag

 

Készségfejlesztő füzetek

Schmidt Ildikó: Betűrend

Ezt az alfabetizáló munkafüzetet azoknak ajánljuk, akik kezdő nyelvtanulóként most ismerkednek a latin betűs magyar ábécével. A füzet egyedülálló és hasznos kiegészítő tananyag, mely minden didaktikailag jól átgondolt módon segít a magyar nyelv hang-betű megfeleléseinek elsajátításában. Egyaránt használható felnőtt és gyerek nyelvtanulók számára.

kiegészítő anyag

hanganyag

 

Baumann Tímea: Hangrend

Ezt a fonetikai munkafüzetet, mely ötvözi a logopédiai és nyelvpedagógiai gyakorlatsorokat, olyan magyar mint idegen nyelv tanulóknak ajánljuk, akik a természetes és szép kiejtés és intonáció elsajátítására törekednek. A feladatsorok bármely nyelvi szinten beépíthetők a tanításba, segítik a természetes intonáció és artikuláció iskolázását. A könyv együtt használható a MagyarOK tankönyvcsalád köteteivel.

kiegészítő anyag

hanganyag

Olvasnivaló

read.POLAND!, read.HUNGARY!

ez még a későbbiekben bővül, ugyanezzel a struktúrával:

pl.: ECL gyakorló füzetek (1-3)

Ismertetés

kiegészítő anyag

hanganyag