Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Akadálymentes verzió

Kutatás / Research

KorSzak MagyarOK Tanulói Korpusz

A KorSzak MagyarOK Tanulói Korpusz Beszélt Nyelvi Korpusza a magyart idegen nyelvként tanulók által hangosan felolvasott szövegek és szóbeli megnyilatkozások (elektronikus adatbázisként tárolt) gyűjteménye.

A Tanulói Korpusz Beszélt Nyelvi Korpusz gyűjtemény felelőse, a projekt vezetője Dr. Baumann Tímea.

A gyűjtemény létrehozásában résztvevő kutatók, a tanulói korpusz munkacsoportjának tagjai: Antal Zsófia, Baumann Tímea, Borsos Levente, Bulla Noémi Erzsébet, Bulyáki Ildikó, Dóla Mónika, Erdősi Vanda, Hegedűs Rita, Kozák Ildikó, Gergely Viktória, Liljana Lesznicskova, Pelcz Katalin, Schmidt Ildikó, Szabó Veronika és Zsolcsák-Dimitrova Edina.

A korpusz folyamatosan bővül.

 

Adatgyűjtés, 2023. április 17-21.

Az adatgyűjtés során a PTE 90 önkéntes, magyarul tanuló külföldi hallgatójával készítettünk hangfelvételeket. A felvétel során a hallgatók egy már ismert tankönyvi szöveget olvastak fel hangosan, valamint egy rövid 5-10 perces spontán beszélgetést folytattak egy nyelvtanár-kutatóval.

A kutatás a PTE ÁOK Nemzetközi Oktatási Központ és a PTE Idegen Nyelvi Központjának együttműködésében valósult meg. A kutatás vezetője: Dr. Baumann Tímea. Résztvevő kutatók: Antal Zsófia és Dr. Pelcz Katalin. A hangfelvételek az Idegen Nyelvi Központ hangszigetelt helyiségében készültek Lukács Róbert informatikus közreműködésével.

A felolvasásra kiadott szövegeket, valamint az elkészített hanganyagokat az alábbiakban közöljük. A beszélgetések leiratait a Sketch Engine KorSzak Tanulói Korpuszban lehet vizsgálni.

A hanganyagok szabadon kutathatók, ám minden esetben szükséges a hivatkozás az adatforrásra: Baumann Tímea – Antal Zsófia – Pelcz Katalin: KorSzak MagyarOK Tanulói Korpusz Beszélt Nyelvi Korpusz. 2023.04.17-21. adatgyűjtés.

Hanganyagok 

 

Bemutatjuk a KorSzak munkacsoportot

A Korpusznyelvészeti és szakmódszertani munkacsoport (KorSzak) 2020. február 15-én alakult meg.

A Korpusznyelvészeti és szakmódszertani munkacsoport (KorSzak) olyan független, interdiszciplináris, tudományos céllal működő csoport, amelynek fő célja, hogy

  • hidat építsen két szakterület, nevezetesen a korpusznyelvészet és az idegen nyelvek oktatásának módszertana között;
  • hatékonyabb nyelvoktatási módszereket és tananyagokat dolgozzon ki, elsősorban a korpusznyelvészeti kutatások eredményeire és eszközeire támaszkodva.

A KorSzak jelenleg több korpusz kidolgozásával foglalkozik.

1. KorSzak MagyarOK Pedagógiai Korpusz

a. Élőnyelvi alkorpusz
b. Gyereknyelvi alkorpusz

2. KorSzak MagyarOK Tanulói Korpusz

a. Írott alkorpusz
b. Beszélt Nyelvi alkorpusz

 

A munkacsoport elnöke Dr. Szita Szilvia, elnökhelyettese Dr. Pelcz Katalin.

Székhelye a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Nemzetközi Oktatási Központja.

Támogató vagy aktív tagokat szeretettel várunk: szita@unistra.fr