Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Nyelvoktatás

 

  Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem Általános nyelvkurzus Előkészítő program Individuális oktatás
Kurzus időtartama 2 hét félév  2 félév igény szerint 
Óraszám 70 48 2x400 igény szerint 
Oktatási tartalom általános nyelv
élményalapú programok
általános nyelv általános nyelv
szaknyelv
igény szerint 
Bemeneti nyelvi szint A0 – C1-es nyelvtudás A0 – C1-es nyelvtudás  A0 nyelvtudás igény szerint
Kimeneti követelmény kurzuszáró szóbeli és írásbeli vizsga félévzáró szóbeli és írásbeli vizsga 

szintzáró vizsgák
B2-es ECL nyelvvizsga
szaknyelvi vizsga

igény szerint 
Finanszírozás

Tempus Közalapítvány ösztöndíja

önköltséges finanszírozás

Neptun regisztráció

önköltséges finanszírozás

Stipendium Hungaricum ösztöndíj

önköltséges finanszírozás 

önköltséges finanszírozás

  

MagyarOK® képzési programok:

Meggyőződésünk, hogy a hatékony és élvezetes nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet a tanulás minden fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, valamint a másokkal való értelmes és eredményes kommunikációra. Ez a mondat összegzi a MagyarOK® módszertani szemléletének, a modellalapú oktatásnak a legfontosabb elemeit, melynek jegyében fejlesztjük programjainkat és módszertani eszköztárunkat. Valamennyi kurzus tananyag a modellalapú oktatási metodikát követi, a MagyarOK tankönyvcsaládot használja, amely elnyerte az innovációért járó Európai Nyelvi Díjat.

 

 

 

1.      MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NYÁRI EGYETEM

Kiknek ajánljuk a kurzust?

Mindazoknak, akik kedvelik az intenzív kurzusokat, ahol kettő/négy héten át napi hat-nyolc órában tanulják a nyelvet, és számos osztálytermen kívüli projekt segíti a tanultak elmélyítését. A program olyan oktatási formát valósít meg, amely minden lehetőséget megragad arra, hogy használható nyelvtudást adjon és valós nyelvhasználati helyzetet teremtsen. A diákok az élményalapú nyelvoktatás módszerét követő kurzusokon sajátíthatják el a magyar nyelv alapjait, illetve a már nyelvi előképzettséggel érkezők elmélyíthetik azt.

A program ismertetése:

A pécsi Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem olyan intenzív kurzus, mely nemcsak a nyelvórák során, hanem a délutáni foglalkozások, hétvégi kirándulások alkalmával is fejleszti a résztvevők nyelvtudását. A program a modell- és az élményalapú nyelvoktatási módszereket alkalmazza, amelyek a gyakorlati nyelvhasználatra épülnek, hatékonyan közvetítenek hasznos nyelvi tudást.

A kurzus időtartama:  2 hét
Óraszám:  70
Oktatási tartalom: általános nyelv, élményalapú programok
Bemeneti nyelvi szint: A0 – C1-es nyelvtudás
Kimeneti követelmény:  kurzuszáró szóbeli és írásbeli vizsga
Finanszírozás: 
Jelentkezés ✉ antal.zsofia@pte.hu

 

Bővebb információ

 

 

 

2.      ÁLTALÁNOS NYELVKURZUS

Kiknek ajánljuk a kurzust?

Mindazoknak, akik Pécsen, vagy Pécs környékén élnek és szeptembertől decemberig, illetve februártól májusig heti 2x90 percben, 4 tanórában szeretnének magyarul tanulni. A diákjaink nyelvi szintüknek megfelelő csoportban tanulnak, akár egyetemisták, akár Pécsen és környékén élnek, dolgoznak. A tanulók a szemeszter végén pedig szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek a tanultakból.

A program ismertetése:

Elektív kurzus az egyetemistáknak, önköltséges tanfolyam a hallgatói státusszal nem rendelkező jelentkezők számára. A kurzus szeptember közepétől december közepéig, illetve február közepétől május közepéig tart. Az időpontok megegyeznek egyetemünk szemeszteres időbeosztásával. A szemeszter során heti 4, azaz 2x1,5 órában tanítunk magyarul. 6 nyelvi szinten hirdetünk meg órákat. A kurzus szóbeli és írásbeli vizsgával zárul. Az vizsgázhat, aki az órák 80%-án részt vett.

Az órarendet a tanárok és a diákok az első megbeszélés alkalmával közösen készítik el. Szeptember/Február közepén, az első találkozó alkalmával a tanulók igényei szerint alakítjuk ki az órarendet. Majd további két hét áll rendelkezésre a későn érkezők számára, hogy csatlakozzanak a tanulócsoportokhoz.

A kurzus időtartama: 1 félév
Óraszám: 48
Oktatási tartalom:  általános nyelv
Bemeneti nyelvi szint:  A0 – C1-es nyelvtudás
Kimeneti követelmény:  félévzáró szóbeli és írásbeli vizsga
Finanszírozás: 

A kurzus Neptun regisztráció esetén ingyenes.

Önköltséges finanszírozás:

  • Teljes tandíj: 80.000 forint/félév.
  • Egyetemi polgároknak és önkénteseknek 40.000 forint/félév.

Az oktatási anyagot nem tartalmazza a tandíj.

Jelentkezés ✉ antal.zsofia@pte.hu

Bővebb információ

 

 

 

 

 

3.      ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM

Kiknek ajánljuk a kurzust?

Mindazoknak, akik kompetens nyelvhasználóvá szeretnének válni, akik felsőfokú nyelvtudást kívánnak megszerezni, s akár magyar nyelven egyetemi tanulmányokat folytatni. Mindazoknak, akik a szeptembertől júniusig tartó időszakban felsőfokon szeretnének megtanulni magyarul. A program három – orvosi, humán és reál – szakirányban kínál szaknyelvi felkészítést is.

A program ismertetése:

A program résztvevői szemeszterenként heti 30 tanórában tanulják a magyar nyelvet. A program az első szemeszterben az A1-A2 nyelvi szintek anyagát veszi át 400 tanóra alatt, a második szemeszterben pedig szintén 400 tanórában dolgozza fel a B1-B2-es nyelvi szinteket. A második félév B2-es ECL nyelvvizsgával zárul. A második szemeszterben lehetőség van a szaknyelvi alapok megszerzésére az alábbi szakirányokon: orvostudomány, humántudomány, reál ismeretek.

A kurzus időtartama: 2 félév
Óraszám: 2x400
Oktatási tartalom:  általános nyelv, szaknyelv
Bemeneti nyelvi szint: A0 nyelvtudás
Kimeneti követelmény: szintzáró vizsgák, B2-es ECL nyelvvizsga, szaknyelvi vizsga
Finanszírozás: 
Jelentkezés

Bővebb információ

 

 

 

 

4.      INDIVIDUÁLIS OKTATÁS

Kiknek ajánljuk a kurzust?

Mindazoknak, akik a saját igényeikhez és céljaikhoz igazított nyelvoktatást igényelnek.

 

A program ismertetése: igény szerint alakítható, egy-egy hallgató, illetve csoportok számára.

A kurzus időtartama: igény szerint
Óraszám igény szerint
Oktatási tartalom: igény szerint
Bemeneti nyelvi szint: igény szerint
Kimeneti követelmény: igény szerint
Finanszírozás: önköltséges finanszírozás
Jelentkezés ✉ antal.zsofia@pte.hu

Bővebb információ