Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Általános nyelvkurzus

A Nemzetközi Oktatási Központ minden akadémiai év őszi és tavaszi szemeszterében magyar mint idegen nyelv kurzust szervez. Az őszi kurzus szeptember közepétől december közepéig, a tavaszi, február közepétől május közepéig tart. Az időpontok megegyeznek egyetemünk szemeszteres időbeosztásával.

A kurzuson szeretettel várjuk az egyetem összes karán hallgató és oktató külföldieket, de az egyetemtől független, Pécsen és környékén élő és dolgozó külföldieket is, akik heti 2x90 percben (azaz négy 45 perces kontaktórában) 12 héten keresztül professzionális tanári kar segítségével szeretnének magyarul tanulni.

A 48 kontaktórás kurzusokon a Közös Európai Referenciakerettel összhangban hat nyelvi szinten (A1-C1) oktatunk.

Azok a nyelvtanulók, akik nem teljesen kezdők, hanem a már megkezdett magyar nyelvi tanulmányaikat kívánják folytatni, a kurzus megkezdése előtt szóbeli és írásbeli nyelvi szintfelmérőn vesznek részt, és csak azután kerülnek a nyelvi szintjüknek megfelelő csoportba.

Csoportjaink létszáma minimum 4, maximum 12 fő. (4 fő alatt nem áll módunkban csoportot indítani.)

Egyetemünk hallgatói elektív, kampuszkredites kurzusként „Hungarian for Foreigners 1-6.” címen, OBF-HF1-T_MEA-FHF1-S – OBF-HF6-T_MEA-FHF6-S kódok alatt találják meg a kurzust a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben. Az on-line kurzusfelvétel egyben regisztrációt is jelent a kurzusra, mely szóbeli és írásbeli vizsgával zárul, és sikeres vizsga esetén érdemjeggyel és kreditértékkel (2 egyetemi kredit, és/vagy 9 ECTS kredit) bír.

Neptun regisztráció esetén a kurzus tandíjmentes, csak a tankönyveket kell finanszíroznia a hallgatóknak. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a kurzusfelvételt és az esetleges kurzusleadást saját maguknak kell intézniük, szem előtt tartva a karuk által kijelölt határidőket. A vizsgára bocsátás feltétele az, hogy a tanórák legalább 80%-án vegyenek részt.

A tananyag:

Hungarian for Foreigners 1. – MagyarOK A1+ tankönyv 1-4. fejezete és az 5. fejezetből az „Élelmiszerek és mennyiségek” témakör. Bővebben.

 • Formális és informális helyzetben is be tudok mutatkozni.
 • Be tudom mutatni a közvetlen környezetemet és az országomat is.
 • Ismerem a számokat, a hét napjait és a napszakokat.
 • Röviden be tudom mutatni a családtagjaimat.
 • Ismerem az élelmiszerek és ételek nevét, tudok vásárolni és étteremben rendelni.

 

Hungarian for Foreigners 2. – MagyarOK A1+ tankönyv 5-8. fejezete. Bővebben.

 • Tudok ruhaüzletben vásárolni.
 • Tudok beszélni a napirendemről, el tudom mondani, mit csinálok szabadidőmben.
 • Meg tudok beszélni egy programot a barátaimmal.
 • Ismerem az évszakokat és a hónapokat, tudok beszélgetni az időjárásról.
 • Meg tudok hívni közeli ismerősöket egy eseményre (pl. születésnap, buli).

 

Hungarian for Foreigners 3. – MagyarOK A2+ tankönyv 1-4. fejezete. Bővebben.

 • Részletesen be tudom mutatni a tágabb családomat.
 • Tudok beszélni a lakóhelyemről és tágabb környezetemről.
 • Tudok beszélni a hobbimról.
 • Tudok beszélni szabadidős tevékenységekről.

 

Hungarian for Foreigners 4. – MagyarOK A2+ tankönyv 5-8. fejezete. Bővebben.

 • Tudok beszélni az országom és Magyarország iskolarendszeréről, a tanulási szokásaimról.
 • Tudok beszélni a munkámról és a munkahelyemről.
 • Tudok beszélni az utazási szokásaimról.
 • Tudok beszélni az egészséges életmódról.
 • Ismerek Hungaricumokat.

 

Hungarian for Foreigners 5. – MagyarOK B1+ tankönyv 1-6. fejezete. Bővebben.

 • Tudok beszélni az országom köszönési és bemutatkozási szokásairól.
 • Tudok beszélni arról, hogy milyen módszerek segítenek a hatékony koncentrációban.
 • Tudok mesélni a nyaralásomról.
 • Tudok beszélni különböző szolgáltatásokról.
 • Tudok apróhirdetést írni.
 • El tudom mondani, hogy szerintem mi szükséges a hatékony nyelvtanuláshoz.
 • Tudok az internetes szokásaimról beszélni.

 

Hungarian for Foreigners 6. – MagyarOK B1+ tankönyv 7-12. fejezete. Bővebben.

 • Össze tudom foglalni a távmunka fontosabb előnyeit és hátrányait,
 • El tudom mondani a véleményemet a közösség- és csapatépítő tréningekről.
 • Tudok beszélni a reklámokról és ránk gyakorolt hatásaikról.
 • Tudok mesélni az olvasási szokásaimról.
 • Le tudom írni röviden egy ország politikai és gazdasági helyzetét.
 • Tudok röviden mesélni az országom és Magyarország néhány történelmi eseményéről.

 

A kurzus önköltséges azok számára, akik nem rendelkeznek hallgatói státusszal. Azoknak a magyarul tanulni kívánóknak, akik egyetemi dolgozók, egyetemi dolgozók családtagjai, illetve önkéntesek, 50%-os tandíjkedvezményt biztosítunk.

Teljes ár: 60000 HUF

Kedvezményes ár: 30000 HUF

A tandíj nem tartalmazza a tankönyvcsomagot.

A tandíjcsomagok költségei alább találhatók:

 • „MagyarOK A1+” 5.800 HUF,
 • „MagyarOK A2+” 6.200 HUF,
 • „MagyarOK B1+” 6.500 HUF,
 • „MagyarOK B2+” 6.800 HUF.

 

Önköltséges hallgatók számára a záróvizsga opcionális. Sikeres záróvizsga esetén számukra is kiállítunk záróbizonyítvány ECTS kreditponttal.

Az órarendet a tanárok és a diákok az első megbeszélés alkalmával közösen készítik el. Szeptember/február közepén, az első találkozó alkalmával a tanulók igényei szerint alakítjuk ki az órarendet. Majd további két hét áll rendelkezésre a későn érkezők számára, hogy csatlakozzanak a tanulócsoportokhoz.

Kurzus helyszíne: PTE ÁOK NOK – 7624 Pécs, Damjanich utca 30.

Kérdés esetén állunk rendelkezésre: antal.zsofia@pte.hu