Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Akadálymentes verzió

Individuális oktatás

A Nemzetközi Oktatási Központ a kötött kurzusai mellett egyéni, személyre szabott nyelvórákat is biztosít azok számra, akik magyar nyelvi tanulmányaikat egyénileg, illetve 4 főnél kisebb létszámú csoportban kívánják folytatni.

A kurzusok biztosítják a saját igényekhez és célokhoz igazított nyelvoktatást. A tanórák személyre szabottak, egyéni tudásszintnek megfelelőek, ezáltal nagyon hatékonyak. Biztosított a barátságos, stresszmentes légkör, a modellalapú oktatási módszer, az anyanyelvi tanár kizárólagos figyelme, a folyamatos visszacsatolás, a speciális igények figyelembe vétele (pl. csak egy készségből írásbeli kommunikáció/olvasott szövegértés/hallott szövegértés/szóbeli kommunikáció igényelt fejlesztés, segítség, nyelvvizsgára felkészítés).

Lehetőséget biztosítunk on-line oktatásra is.

Tanagyag: http://magyar-ok.hu/hu/home.html

Jelentkezés: antal.zsofia@pte.hu

Kurzus helyszíne: PTE ÁOK NOK – 7624 Pécs, Damjanich utca 30.