Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Előkészítő program

A Nemzetközi Oktatási Központ legintenzívebb magyar nyelvi kurzusa a MagyarOK előkészítő program. A program célja, hogy a magyart mint idegen nyelvet tanuló külföldieket magyar nyelven egyetemi tanulmányokat folytatni képes, kompetens nyelvhasználóvá tegye. Olyan diákok intenzív oktatását célozza, akik rövid idő alatt az első lépésektől a felsőfokú nyelvtudásig szeretnének eljutni. Emellett az előkészítő program hatékonyan segít a szaknyelvi alapok megszerzésében.

A résztvevő a program során olyan ismereteket, készségeket és képességeket is megismer és elsajátít, amelyek közvetlenül támogatják felsőfokú tanulmányait. A képzésben alkalmazott pedagógiai megközelítések és módszerek révén képes lesz az interkulturális tudatosság növelésére későbbi akadémiai és szakmai karrierje során, fejlődnek interperszonális kommunikációs-, kooperatív készségei csakúgy, mint kritikai gondolkodása.

A program menete:

  • Első szemeszter: 400 kontatóra. Az A1-A2 nyelvi szintek anyagát sajátítják el a diákok, ahol nagy hangsúlyt helyezünk tanulási technikák elsajátítására is.
  • Második szemeszter: 400 kontaktóra. A B1-B2-es nyelvi szintek és a szaknyelvi alapok elsajátítása.

 

A program szeptember első hetében kezdődik, ahol a diákok heti 30 tantermi nyelvórán sajátítják el az alapokat. Az első szemeszter kurrikulumába beépítettünk a fonetikai gyakorlatokat is.

A második szemeszterben a nyelvórákat szaknyelvi órák egészítik ki, melyekkel megkezdjük diákjaink felkészítését az egyetemi felvételire és integrációra. A diákok három szakinyelvi specializáció közül választhatnak:

  • orvosi szakirány,
  • humán szakirány,
  • reál szakirány. 

 

A diákok minden nyelvi szint elsajátítása után vizsgáznak, valamint a szaknyelvi ismereteikről is számot adnak. A program zárásaként nemzetközi ECL nyelvvizsgát tesznek B2-es szinten.

A vizsgák eredményeit záróbizonyítvány rögzíti.

Kurzus helyszíne: PTE ÁOK NOK – 7624 Pécs, Damjanich utca 30.

Kérdés esetén állunk rendelkezésre: antal.zsofia@pte.hu