Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Akadálymentes verzió

Nyelvtanár továbbképzés

 

  

 

 

 

 

A MagyarOK továbbképzések célja, hogy a résztvevők aktív közreműködésével végiggondolják a magyar mint idegen nyelv tanításának tartalmi és módszertani elemeit. A workshopok az oktatási technikákat a modellalapú oktatás módszertanát követve dolgozzák fel, középpontba állítva a nyelvtanítás hatékonyságát.

A PTE ÁOK NOK éves rendszerességgel szervez továbbképzést 5+1 nap időtartamban, augusztus első hetében, mely egybeesik a Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem harmadik hetével. Hétfőtől péntekig napi hat órában, mintaórákkal szemléltetett worshopot tartunk, s szombaton pedig a diákokkal közös kiránduláson vehetnek részt a hallgatók. A minden évben változó tematikával megrendezett továbbképzés 2014 óta működik.

Helyszín:

Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Nemzetközi Oktatási Központ
Pécs
Damjanich utca 30.

Részvételi díj:

hétfő-péntek: 30 000 forint / egy nap: 6.500 forint
szombati kirándulás:

Trénerek:

Szita Szilvia és Dr. Pelcz Katalin

Megtiszteltetés hazai és külföldi oktatóhelyeken továbbképzést tartani. Ezen workshopoknál alkalmazkodunk a szervező partnerek igényeihez. Eddig tartott továbbképzéseink.

 

Továbbképzéseink témái:

 • Bevezetés a modellalapú oktatásba
 • Modellalapú lexikatanítás
 • Modellalapú grammatikatanítás
 • A magyar nyelv rendszere
 • Nyelvi szintezés
 • Igeidők és igemódok modellalapú tanítása
 • Igekötők modellalapú tanítása
 • Szövegkohézió modellalapú tanítása
 • Kooperatív oktatási technikák
 • Tükrözött osztálytermi technikák
 • Természetes nyelvhasználat a nyelvórán
 • Szekvencia alapú tanítás
 • Szövegek használata a nyelvtanításban
 • Halláskészség fejlesztése
 • Beszédkészség fejlesztése
 • Íráskészség fejlesztése
 • Olvasáskészség fejlesztése
 • Interkulturális készség fejlesztése
 • Kiejtés és intonáció modellalapú tanítása
 • Hibajavítási technikák
 • Szórend tanítása
 • Projektalapú nyelvtanítás felnőtteknek
 • Projektalapú nyelvtanítás gyerekeknek

További információ: pelcz.kata@pte.hu