Bejelentkezés


INTERNATIONAL STUDIES CENTER

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

MagyarOK továbbképzés 2017

Továbbképzés nyelvtanároknak: 2016. augusztus 8-12. Funkcionális magyar grammatika az oktatási gyakorlatban és 2016. augusztus 15-19. Modern módszertani eszköztár az oktatási gyakorlatban

 

Funkcionális magyar grammatika az oktatási gyakorlatban

Továbbképzés nyelvtanároknak 1.

Útmutató a MagyarOK tankönyvcsalád alapján

Tartalom

Olyan funkcionális grammatikai szemlélet és ismeretek kialakítását célozza a képzés, mely korszerű alapelvek mentén kidolgozott, és sokoldalúan használható módszertani megközelítésben világít rá a magyar nyelv grammatikai rendszerére és sajátosságaira.

 

Kiknek ajánljuk?

Ezt a modult kifejezetten a magyar mint idegen nyelv tanárainak ajánljuk, hiszen a közös munka a magyar nyelvtan oktatásának kérdéseire összpontosít.

Előadók: Dr. Pelcz Katalin és Szita Szilvia

 

Helyszín: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3.

A képzés díja: 6.500 forint / nap (6 óra), 30.000 forint / hét (30 óra), 45.000 forint / két hét (60 óra). Az összeg a kurzuson való részvétel díját és a nyomtatott anyagok költségeit tartalmazza, a szállást és étkezést nem. A részvevők az adott modul(ok) elvégzéséről oklevelet kapnak.

 

Kötelező irodalom: Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések (Tinta Könyvkiadó, Bp., 2004)

A képzésen használt tananyagok: Gyakorló magyar nyelvtan (Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2008), MagyarOK A1+, MagyarOK A2+, MagyarOK B1+. (Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013-2016)

 

Tematika:

2016. augusztus 8. hétfő: A nyelvtani tudás megalapozása

10:15 – 11:45: Írásos beugró: öt összefoglaló, előre megadott kérdés kifejtése Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések c. könyvéből. (A kérdéseket a jelentkezők előzőleg e-mailben kapják meg.)
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Milyen is a magyar nyelv rendszere? Összehasonlításban az angol nyelvvel
14:45 – 16:15: Amit a diákok gyakran kérdeznek: sarokpontok a magyar nyelvtanban

 

2016. augusztus 9. kedd: A magyar nyelvtan igei aspektusa 1.

8:30 – 10:00: Óralátogatás
10:15 – 11:45: Fonetikai determináltság a magyarban. Igeragozás 1.
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Igeragozás 2.
14:45 – 16:15: Igeidők, igemódok

 

2016. augusztus 10. szerda: A magyar nyelvtan igei aspektusa 2.

10:15 – 11:45: Igekötők 1.
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Igekötők 2.
14:45 – 16:15: Vonzatalapú szemlélet. Névszók toldalékolása. Többszörös toldalékolás

 

2016. augusztus 11. csütörtök: Mondatépítési kérdések

8:30 – 10:00: Óralátogatás
10:15 – 11:45: Szórendi kérdések
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Tagadás
14:45 – 16:15: Szerkezetek bővítése

 

2016. augusztus 12. péntek: Nyelvtan spirális megközelítésben

10:15 – 11:45: Birtokos szerkezetek 1.
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Birtokos szerkezetek 2.
14:45 – 16:15: Összefoglalás, értékelés

 

Modern módszertani eszköztár az oktatási gyakorlatban

Továbbképzés nyelvtanároknak 2.

Útmutató a MagyarOK tankönyvcsalád alapján

Tartalom

Meggyőződésünk, hogy a hatékony és élvezetes nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet elsajátításának minden fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, valamint a másokkal való értelmes és eredményes kommunikációra. Ez a mondat összegzi a MagyarOK módszertani szemléletének legfontosabb elemeit, melyet 12 témán keresztül tekintünk át a hét folyamán.

 

Kiknek ajánljuk?

Ezt a modult minden olyan leendő és gyakorló nyelvtanárnak ajánljuk, aki frissíteni kívánja módszertani eszköztárát. A felhasznált anyagok és a bemutatandó szakmódszertan ugyan a magyar mint idegen nyelv tanításához készültek, azonban nagyrészt adaptálhatók más idegen nyelvekre is.

Előadók: Dr. Pelcz Katalin és Szita Szilvia

 

Helyszín: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3.

A képzés díja: 6.500 forint / nap (6 óra), 30.000 forint / hét (30 óra), 45.000 forint / két hét (60 óra). Az összeg a kurzuson való részvétel díját és a nyomtatott anyagok költségeit tartalmazza, a szállást és étkezést nem. A részvevők az adott modul(ok) elvégzéséről oklevelet kapnak.

A képzésen használt tananyagok: MagyarOK A1+, MagyarOK A2+, MagyarOK B1+. (Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013-2016)

 

Tematika:

2016. augusztus 15. hétfő: Módszertani alapelvek

10:15 – 11:45: Alapvetések. Szekvenciaalapú tanítás.
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Nagy és változatos nyelvi input kis egységekben. Multimodalitás.
14:45 – 16:15: Spirális ismétlődés és bővülés

 

2016. augusztus 16. kedd: A természetes nyelvhasználat

8:30 – 10:00: Óralátogatás
10:15 – 11:45: Természetes nyelvhasználat, pragmatikai megközelítés
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Kooperativitás
14:45 – 16:15: A szókincs tanítása

 

2016. augusztus 17. szerda: Nyelvtan és készségfejlesztés

10:15 – 11:45: Funkcionális nyelvtani megközelítés
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: A hanganyagok kiemelt szerepe
14:45 – 16:15: Hibajavítási gyakorlatok

 

2016. augusztus 18. csütörtök: Osztálytermen kívül és belül

8:30 – 10:00: Óralátogatás
10:15 – 11:45: Interkulturalitás
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Projektalapú és élményalapú oktatás
14:45 – 16:15: Tükrözött osztálytermi technikák

 

2016. augusztus 19. péntek: Technológiai kitekintő, összegző

10:15 – 11:45: Modern technológiák
11:45 – 13:00: Ebédszünet
13:00 – 14:30: Záróteszt
14:45 – 16:15: Összefoglalás, értékelés

Jelentkezési lap

Kapcsolódó tartalmak: